Oct 26, 2022
獲獎『DFA Design for Asia Awards 2022』

由 KOKUYO及廣榮紙工珠式會社共同開發,將紙張相接交疊形成各種圖案的積木型玩具―「積紙(TSUMISHI)」,獲頒 DFA Design for Asia Awards 2022 之Bronze Award。謝謝各界的熱情支持。